itFinder.pl to platforma łącząca specjalistów
i pracodawców z branży IT.

Polityka Prywatności

Polityka prywatności serwisu www.itFinder.pl

1. Informacje ogólne.

1. Operatorem Serwisu itFinder.pl jest Netinteractive Sp. z o.o. NIP 5272766291 KRS 0000612484 ul. Saska 103 lok.1 03-914, Warszawa


2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
2. Informacje w formularzach.
1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
4. Dane podane w formularzach są przetwarzane przez Operatora Serwisu w celu wynikającym z funkcji platformy, tj. w celu rozpoczęcia rekrutacji osoby podającej dane.
5. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

3. Udostępnienie danych.

Dane osobowe mogą być przekazywane na rzecz następujących odbiorców danych:
1. Dostawcy usług dla Operatora Serwisu, którym zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Operatorem Serwisu i tylko zgodnie z jego zaleceniami. Dostawcy usług mają siedziby na terytorium Polski.
2. Organy państwowe, a w szczególności Sądy, Prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i inni upoważnieni jeżeli zwrócą się do administratora z żądaniem udostępnienia takich danych
3. Pracodawcy korzystający z usług serwisu, tylko po zaakceptowaniu możliwości kontaktu przez użytkownika
4. Operatora Serwisu w celach rekrutacji

4. Korzystanie z praw na mocy RODO

Na mocy Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) użytkownikowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
- prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
- prawo dostępu do Swoich danych osobowych,
- prawo żądania sprostowania Swoich danych osobowych,
- prawo żądania usunięcia Swoich danych osobowych,
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania Swoich danych osobowych,
- prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Swoich danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Operatora Serwisu danych osobowych użytkownika, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Można przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Operator Serwisu przesłał dane do innego administratora. Jednakże Operator Serwisu wykona to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy tylko tych danych, które przetwarzane są na podstawie umowy lub na podstawie zgody.
Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Operatorem Serwisu lub z inspektorem ochrony danych osobowych.

5. Prawo wniesienia skargi do organu

Jeżeli użytkownik uważa, że prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane na mocy rozporządzenia RODO zostały naruszone, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Informacja o plikach cookies.

1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b. trzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia
strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
10. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
11. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.